RSS

Daily Archives: 30 Դեկտեմբերի, 2016

Ինչպես ենք նվեր ընտրում

gifts-5-minՈրոշեցինք պարզել, թե որքանով ենք համարժեք մոտենում նվիրատվության գործընթացին, և արդյոք հնարավոր է իդեալական նվեր ընտրել։ Կարդում ենք ժողովրդական իմաստությունները The New York Times-ից ու մի խումբ հետազոտողներից, ովքեր պարզել են, թե ինչու, նվեր ընտրելով, հազվադեպ ենք գուշակում մեր մտերիմների ցանկությունը, ինչ երկու տիպի քմահաճ նվեր ընդունողներ կան, որն է նրանց խնդիրը, և թե ինչու նվեր-քարտերն ավելի լավ են, քան մեզանում այնքան սիրված ծրարով դրամը։ Read the rest of this entry »

 

Պիտակներ՝ , ,