RSS

Tag Archives: Զահրատ

Զահրատ. Կաղանդչեք

sam_0341Կաղանդի գիշեր

Ամէն ինչ ծայրէն վերսկսելու,
Ի վերջոյ նորէն այդպէս ըլլալու-
Տօնն է այս գիշեր……
Լոյսեր վառեցէք – եթէ չի բաւեր
Ձեզ տաքցնելու ձեր լոյսը ներքին-
Տօն է այս գիշեր…
Պահ մը ամէն ինչ վերջացնելու
Ամէն ինչ ծայրէն վերսկսելու-
Տօնն է այս գիշեր… Read the rest of this entry »

 
Թողնել մեկնաբանություն

Posted by off 8 Դեկտեմբերի, 2019 in Uncategorized

 

Պիտակներ՝ ,

Զահրատ

????????????????????????

Այցելություն

Դուռը բացի որ Կիկոն էր- հրամմե ըսի-նստեցանք
Կիկո ըսավ թե շատ կարոտցեր էր զիս
Ես ըսի թե շատ կարոտցեր էի զինք
Հետո խորհեցա թե զինք որքան շուտ մոռցեր էի
Հետո խորհեցա թե զիս որքան շուտ մոռցեր էր ինք
Ըսի որ ավելի հաճախ կուզեմ տեսնել զիլք
Ըսավ որ ավելի հաճախ կուզեր տեսնել զիս Read the rest of this entry »

 
Թողնել մեկնաբանություն

Posted by off 29 Դեկտեմբերի, 2013 in Uncategorized

 

Պիտակներ՝ , , ,

Ճայը

????????????????????????Եթէ ճայը լուռ է
ալիքներուն դէմ
ըսել չէ թէ ըսելիքներ չունի
իր կամ աշխարհի մասին-
Եթէ լուռ է
ըսել է թէ կը նախընտրէ լռել Read the rest of this entry »

 
Թողնել մեկնաբանություն

Posted by off 28 Փետրվարի, 2013 in Uncategorized

 

Պիտակներ՝ , , ,