RSS

Tag Archives: խնջույք

Բաժակ բաժակի զարկենք

verber_17cture

Բերնար Վերբեր
«Բացարձակ և հարաբերական գիտելիքի նոր հանրագիտարան» գրքից

Բաժակ բաժակի զարկելը հին ֆրանկական սովորույթ է։ Զարկելիս հարկավոր էր մի քանի կաթիլ հեղուկ սեփական բաժակից ցողել բաժակակցի բաժակի մեջ։ Սա ծառայում էր որպես ապացույց, որ գավաթների պարունակությունը թունավորված չէ։ Read the rest of this entry »

 

Պիտակներ՝ , ,